Toeristenbelasting

in de Littorale Agglomeratie Fécamp Caux
ToeristenbelastingToeristenbelasting
©Toeristenbelasting
 • Het innen van de toeristenbelasting

  De toeristenbelasting is verschuldigd van 1 januari tot en met 31 december in alle marktaccommodaties van de agglomeratie Fécamp Caux (33 gemeenten). U bent verplicht de tarieven weer te geven, u moet het geldende tarief vermelden op de factuur die u aan de klant geeft, los van uw eigen diensten.

  De opbrengst van deze belasting is geheel bestemd voor de ontwikkeling van het toerisme in het gebied.

 • De verklaring

  Op de website:https://fecamptourisme.taxesejour.fr moet u elke maand het aantal overnachtingen in uw accommodatie aangeven.

  • Online verhuur:
   Doe deze aangifte snel door in te loggen met uw identificatiegegevens, u hebt tot de 15e van de volgende maand (voorbeeld: u hebt tot 15 februari de tijd voor de aangifte van de nachten van januari).

  Als u geen aangifte kunt doen via internet:stuur per post het papieren formulier (bijgevoegd bij de brief waarin u uw identificatiegegevens worden meegedeeld) en de volledige kopie van uw verhuurdersregister vóór de 15e van de volgende maand.

  • Verhuur via een digitale operator (AirBnb, Booking, Abritel…):
   Controleer bij uw digitale operator of deze de toeristenbelasting int.Indien ja, zet uw aangifte op 0 nachten in uw ruimte op de aangifte site van de toeristenbelasting.
   Indien nee, doe uw aangifte door uw aantal nachten aan te geven in uw ruimte op de site van de toeristenbelastingaangifte

   

  Wat betreft het niet aangeven: naast het feit dat u wordt blootgesteld aan een boete voor overtredingen van de 4e klasse (135€ die kan worden verhoogd tot 375€), voorziet de begrotingswet n°2014-1654 van 29 december 2014 voor 2015 – artikel 67:

  Bij niet-aangifte, afwezigheid of te late betaling van de geïnde belasting stuurt de burgemeester aan de in artikel L. 2333-33 genoemde logiesverstrekkers, hotelhouders, eigenaars en tussenpersonen alsmede de in artikel L. 2333-34, II, genoemde beroepsbeoefenaars een ingebrekestelling per aangetekende brief met ontvangstbewijs. Bij gebrek aan regularisatie binnen dertig dagen na de kennisgeving van deze ingebrekestelling, wordt ten minste dertig dagen vóór de heffing van de belasting een met redenen omklede kennisgeving van ambtshalve belasting aan de in gebreke gebleven aangever betekend.

  .

 • Wie betaalt de toeristenbelasting

  De toeristenbelasting is van toepassing bij een betaald verblijf. Mensen die gratis worden ondergebracht, betalen dus geen toeristenbelasting.
  Opgelet, als mensen in uw etablissement verblijven zonder de prijs te betalen door gebruik te maken van een cadeaubox, een speciale actie, moeten zij toch de toeristenbelasting betalen.

 • Wat zijn de vrijstellingen

  Minderjarigen, houders van een seizoensarbeidsovereenkomst die op het grondgebied van de gemeenschap werken, personen die noodhuisvesting of tijdelijke herhuisvesting genieten, personen die een woning bewonen waarvan de huur minder dan 5 euro per nacht bedraagt.

 • De terugbetaling

  U ontvangt aan het einde van elke periode een factuur per post van de Schatkist. De betalingen moeten worden verricht vóór de uiterste datum die op de door de Schatkist toegezonden factuur staat vermeld.

  U kunt betalen:

  Direct online, door in te loggen op : https://www.payfip.gouv.fr,

  Met een cheque uitgeschreven aan de Trésor Public en verzonden naar het op de factuur vermelde adres,

  In contanten,alleen ter plaatse op het op de factuur vermelde adres.

Voor het boekhoudgedeelte:

Contact Magalie BALLANDONNE

Magalie

Telefoon: 02 35 28 88 22
Email: mballandonne@fecamptourisme.com

Quai Sadi Carnot
76400 FECAMP

 

Voor het administratieve gedeelte:

Contacteer Nathalie SAVOURAY

Nathalie

Telefoon: 02 35 28 88 30
Email: nsavouray@fecamptourisme.com

Quai Sadi Carnot
76400 FECAMP

 

Site officiel de l’Office de Tourisme intercommunal de Fécamp
Sluiten