Verhuur

van een gemeubileerde toeristische accommodatie
Meublé de tourismeMeublé de tourisme
©Meublé de tourisme|oit Fécamp

U wilt uw appartement of huis voor seizoensverhuur aanbieden?

Maar wat zijn de te volgen stappen?

Geen zorgen, wij leggen het u allemaal uit!

1°: Definitie

van een gemeubileerde toeristische accommodatie

De gemeubileerde toeristische accommodatie is een gemeubileerd huis, appartement, studio, dat u tegen betaling ter beschikking wilt stellen aan een passerende clientèle.
Deze clientèle maakt een verblijf, per dag, per week of per maand en kiest er geen domicilie (behalve voor professionele reizen).
De seizoensverhuur moet worden afgesloten voor een maximum van 90 opeenvolgende dagen aan dezelfde persoon.

Vanaf een capaciteit van 15 personen is de gemeubileerde accommodatie onderworpen aan de verplichtingen van instellingen die het publiek ontvangen (veiligheids- en toegankelijkheidsnormen).

2°: Verplichtingen en aanbevelingen

voor gemeubileerde toeristische accommodatie
a) Verplichtingen: aangifte op het gemeentehuis

Als u uw gemeubileerde woning ter beschikking wilt stellen aan een gastgezin, moet u eerst een verklaring afleggen op het gemeentehuis – Cerfa-formulier N°14004*04 voor gemeubileerde accommodatie.

Deze aangifte is verplicht, een ontvangstbewijs voor de aangifte van gemeubileerde toeristische accommodatie wordt door het gemeentehuis aan de aangever gegeven.

b) Aanbevelingen: Indeling

De classificatie is vrijwillig en geldig voor 5 jaar afgegeven door de instantie die belast is met de classificatiebezoeken van 1* tot 5* voor alle accommodaties.

Een classificatietabel (133 criteria) die werkt volgens een puntensysteem met verplichte en à la carte criteria.

 • De procedure
  • De eigenaar van een gemeubileerde woning stuurt de aanvraag tot klassering naar de instantie van zijn keuze,
  • De eigenaar van een gemeubileerde woning of zijn mandataris geeft opdracht tot het controlebezoek,
  • De erkende controle-instantie maakt een afspraak en voert het bezoek uit onder de voorwaarden van het besluit van 02/08/10.

  • De referent voert het inspectiebezoek uit en bezorgt zijn inspectieverslag (samenvattend verslag en inspectierooster) binnen de 15 dagen.
  • Het classificatiebezoek wordt ter plaatse uitgevoerd en heeft enkel betrekking op het goed vermeld in de classificatieaanvraag.
  • Het geaccrediteerde inspectieorganisme neemt de classificatiebeslissing binnen de maand

  • De verhuurder (of zijn agent) beschikt over een termijn van vijftien dagen om het classificatievoorstel te weigeren. Na deze termijn is de classificatie verworven.
 • De voordelen
  • Zichtbaarheid:De indelingsbesluiten worden maandelijks langs elektronische weg door de met de indelingsbezoeken belaste instanties doorgegeven aan het betrokken departementale orgaan voor toerisme (CDT, ADT, …), dat belast is met de kosteloze terbeschikkingstelling en bijwerking van de lijst van ingedeelde gemeubileerde logies in het departement.
  • Taxatie:de verhuurder wiens gemeubileerde woning is geclassificeerd geniet van een forfaitaire aftrek van 71% op zijn winst indien hij een omzet van minder dan €82.800 per jaar behaalt.

Contacten in ons geografisch gebied :

Logo Accueil Paysan

Accueil Paysan : 02 35 20 24 11 – 06 76 51 70 41
1 impasse du cap – 76310 Sainte-Adresse
accueil.paysan76@wanadoo.frwww.accueil-paysan.com
Uren: Maandag t/m vrijdag: 14-18 uur

 

Logo ADTER 4

ADTER : 02 35 60 65 66
8 rue Linus Carl Pauling – BP 80 – 76827 Mont St Aignan cedex
meubles76@gmail.comwww.adter.fr
Uren: Maandag t/m vrijdag: 9.00 – 12.30 uur / 13.00 – 17.30 uur

 

Logo Clé Vacances


CLEVACANCES
: Céline ADREIT : 06 17 41 90 21
celineclevacances@gmail.com

Heb je hulp nodig?

Site officiel de l’Office de Tourisme intercommunal de Fécamp
Sluiten